Di Rasa Di Roso Di Tarah Di Kakap

Jumat, 14 Maret 2008

Cerita Ne' Nangke man Ucunya

Ne’Nangke man ucu nya nian ampus balengang,sarata atakng ucu nya nian minta makatn,sidi laparnya ucu nya koa,abis minta,abis minta tarus,lalu urakng kampokng nian ka’heranan,jkut di barae minta agi nele ia leako tarus ucu Ne Nangke nian pun di urakng kampokng mare gatah seer ( jinton ) ,kamuda nian bakata ka’ene nya,jakatanya,Ne’ngahe te’lamak babotn nian sidi liat bai di gigit,jakata ucu nya nele enenya! Ne’ Nangke nian pun kaheranan nele ucu nya batanya leakoa kaia.lalu Ne’nangke bakata ka’ucunya jakata nya,sakali nya nele di Ne’nangke nanag di ucu nya ngugut koa,buke cu’a nang nian lamak babotn ,jinton ja’kata nya nele ucu nya.nele lea koa urakng kampokng ka’ucunya ia sidi bera ka urakng kampokng. Ne’ nangke man ucu nya nian pun bakamas ,abis barang nya nyangamasi,sambil bakamas Ne’nangke man ucu nya pun nyinyagi ucing, sidi gagas ucing nang nya nyinyakngi koa nya ngalapasatn ka sami nyanyuruh nari,nele ucing nian nari urakng kamokng pun mangka kekek bagalakkatn.

Lalu na Ne’nangke dari nya baucunya,ia dari koa ngicakang talo sabuah,bajalatn punya bajalatn na Ne’ nangke nian lalu ia tatamu ka’lubakng lanak,talo manok koa pun masi nya ngangapm.lalu urakng kampokng nang mare ucunya jinton nian tadi samua jadi batu,barang ngalakatn ucing nang di Ne’nangke nyuruh nari nian tadi.waktu urakng kampokng bagalakaktn nele koa nari,abut pun ujatn balate-late. Lalu na’Ne’nangke tama kalubakng nang nya nele tadi koa, Ne’ nangke man ucu nya koa takajut,nele kalubakng koa ada balanak.lanak koa lalu bakata kana’Ne’nangkeman ucunya,jakata lanak nele na’Ne’nangke, kamae gentekng ku babunyi kakoa lah lalu na Ne nagke nuruti lah kata lanak nian tadi,di mae bunyi gentekng lanak koa di koa uga ia lalu.

Lalu talo manok nanbg nyangangapm nian tadi dah sampe macah,sidi jauh pajalanan nya ka dalapm tahakng lanak koa.sampe naNe’nangke man ucunya koa kaluar kadalapm tahakng ,talo manok nian pun macah dan sampe dah bataji ia baru kaluar ka tahakng lanak koa tadi.
Dan ampeatn tahakng koa di nyabut tahakng Ne’nangke’ jadi nang koa lah asal usul tahakng Ne’ nangke nang ampeatn jadi karamat urakng silung.

0 komentar: